Котви

Винтовото анкериране не е подходящо за каменисти почви. По лесно е да се забие в земята и бързо да се опънат жиците, но не може да се прилага твърде голям опън на жицата.

Главанизиран инструмент за пробиване
0,80 m Ø140 метална 800/12/140
1,00 m Ø140 метална 1000/12/140
1,50 m Ø250 метална 1500/26/250 -6
1,50 m Ø250 метална 1500/26/250 -8
1,50 m Ø300 метална 1500/26/300 -8