Проводници и кабели

Цинко алуминиева тел Отличните характеристики на тази тел осигуряват едно от най-добрите решения за инсталациите за лозя и овощни градини. Възможността да имате сигурна и защитена дължина, трайност във времето и висока якост на опън прави тази тел номер едно в нейната област, въпреки високите цени спрямо други марки, които могат да накарат клиента да избере други телове, които са подобни, но по евтини /легирана стомана/

Механични и физични свойства Химичен анализ
1,4 mm 277 N mm2 Въглерод – 0,15макс
1,6 mm 362 N mm2 Магнезий – 2макс
1,8 mm 458 N mm2 Фосфор - 0,045 макс
2,0 mm 565 N mm2 Сяра – 0,03макс
2,2 mm 883 N mm2 Силиций – 1макс
2,5 mm 1270 N mm2 Хром - 17-19
3,0 mm ..... N mm2 Никел - 8-10
4,0 mm 1500 N mm2