шапки

Шапки

Шапките на коловете са поставени в горния край на кола, към който прилепват перфектно без изплъзване, тъй като сечението на отвора е малко по-малко от това на кола. Като допълнителна предпазна мярка винт с ухо е поставен, за окончателно фиксиране на шапката. Шапките на коловете са необходими за фиксиране на надлъжните и напречните жици и кабели. Те са необходими също и за защита на мрежата от възможни повреди, поради неравната повърхност на коловете.

Предлагат се за колове с размери: 7х8 и 9х9,5 см.

шапки