дължина разделяне подсилване тегло
2.30m - 6.00m 7х8 4 метални жици 12кг х м
2.30m - 6.00m 8х8,5 4 метални жици 12кг х м
2.30m - 6.00m 8х8,5 6 метални жици 18кг х м
2.30m - 6.00m 9х9,5 4 метални жици 21кг х м
2.30m - 6.00m 9х9,5 6 метални жици 22кг х м

Бетонни колове

Коловете са произведени чрез прилагане на предварително напрягане, което гарантира значително по-висока механична якост. Други характеристики, които ги правят по-дори като качество по отношение на механичната якост и издръжливост с времето, се дължат на избора на компонентите. Качеството на коловете се гарантира посредством подходяща сертификация за качеството на продуктите- документ, който специфицира максималните и минималните стойности за коловете, по отношение на следните критерии : якост на огъване на готовия продукт; якост на бетона; устойчивост на замръзване; линейност на продукта.

Циментови колове