Машина за бране на ябълки

Виж видео

Машините за прибиране на плодове с транспортни ленти от сериите TECNOFRUIT представляват най-модерната и технически напреднала система за прибиране на реколтата от плодове. Те могат да се обгрижват от персонал с по-малко опит, тъй като са проектирани за прости и практични операции. Машините от сериите TECNOFRUIT могат да бъдат използвани за различни задачи през цялата година: в допълнение към прибирането на реколтата, те са идеални за лятната и зимната резитба, както и за монтиране и поддръжка на мрежите против градушка. Накратко, те са идеални за производителите на плодове, търсещи стабилна, мултифункционална машина. Обширното стандартно оборудване и сериите ефективни аксесоари позволяват на машините от сериите TECNOFRUIT да се адаптират към специалните нужди на всеки производител на плодове. Различните предимства на машините от сериите TECNOFRUIT са резултат на много години опит в областта, голяма част научни изследвания и накрая, но не на последно място, предложенията на самите производители на плодове. Всичко това е осъществено с помощта на най-съвремения 3D софтуер и прилагането на високо прецизни производствени цикли. Всички модели могат да бъдат снабдени с TIER 4 дизелови двигатели, най-мощните двигатели, които могат да се използват в този сегмент от гледна точка на намаляне нивата на шум и емисии. От друга страна те осигуряват най- висока горивна ефективност. Всички машини от сериите TECNOFRUIT са одобрени от ЕС. Новите изследвания за подобряването им, заедно с репутацията на експлоатационните качества и безопасността, гарантират най - съвременна машина за модерните производители на плодове.
Ефективност
Разходите за труд при жътвата могат да бъдат намалени с около 15 000 евро за всеки 10 хектара (както е показано на диаграмата) поради по-малкия брой работници, необходими по време на жътвата, по-високото ниво на производителност за 1 работник в сравнение с традиционните методи за бране, и намаляването на брака. Всичко това, заедно с ниските разходи за експлоатация, позволява много кратък срок на амортизация.
Производителност
Събирането на плодовете на цялото дърво на един път (с цел постигането на еднакво качество), директният транспорт на плодовете до контейнерите, фактът, че работниците не са толкова уморени по време на жътвата, са само част от нещата, допринасящи за по-високата производителност.