Автоматично ремарке-кош

Виж видео

Автоматизираното ремарке дава наистина завършен вид на системата за прибиране на реколтата на TECNOFRUIT; съществуват пет хидравлични функции: транспортиране на празните контейнери за плодове до горната част на ремаркето чрез вериги, повдигане на празните контейнери за плодове, преместване на пълните контейнери за плодове до долната част на ремаркето, разтоварване на пълните контейнери на земята и хидравлично насочване. Контрола от мястото на водача на превозното средство позволява бързото заместване на пълни контейнери с празни. Ремаркето може да носи до 16 празни контейнера и до 3 пълни. Освен това, хидравличното насочване на задните колела на ремаркето му позволяват точно да следва пътя на машината за събиране на плодове и има относително малък ъгъл на завиване. Подпомагащата смяна на контейнерите прави работата на оператора по-лесна: не е уморителна, не е опасна и възможното време за смяна на котейнер е 20 секунди.