материал mm
черна ламарина 1,2; 1,5; 1,8; 2
поцинкована ламарина 1,2; 1,5; 1,8; 2
топлопоцинкована ламарина 1,35; 1,65; 1,85; 2

Метални колове

Техническа спецификация
Стандартна дължина -3м
По заявка на клиента са възможни различни дължини.
И тъй като техният разчет взима под внимание най- модерните нужди на механизацията, възможно е да имаме колове с:
U - oбразно захващане за автоматично освобождаване на теловете
N –образно захващане което пречи на инцидентно откачане на жиците
H - oбразно захващане, което улеснява монтажа на страничните телове
Окачващите елементи следват профила на кола така че да не се повреди от машините за събиране на грозде или др. машини използвани обичайно на полето.

топлопоцинковани колове магнезиеви колове