материал mm
черна ламарина 1,2; 1,5; 1,8; 2
поцинкована ламарина 1,2; 1,5; 1,8; 2
топлопоцинкована ламарина 1,35; 1,65; 1,85; 2

Метални колове

Черна стомана
Това е сплав, получена от стомана и други елементи като мед, хром, фосфор, никел, сяра, магнезий и силиций, която понастоящем е широко разпространена благодарение на нейните параметри:
- устойчивост на корозия
- якост на опън
Черната стомана изложена на въздействието на средата се покрива със слой от оксидите на елементите от сплавта, чрез което се избягва разпространението на корозията.
Този защитен слой е кафяв и променя своя оттенък с времето. Предимствата на стоманата могат да се опишат накратко така:
- занижени разходи при същото ниво на механична устойчивост, поради използване на минимум дебелина и по малко тегло.