Котви

Анкерирането в бетонна основа е по сигурно, може да издържи на по голям опън при особено дългите редове, GDC системи или особено високи решетки от телове. Адаптира се към всички видове състав на почвите, трябва да се използва земекопна машина или инструмент за пробиване, за да се закрепи кола в земята.

Котва - бетонна плоча Размер
Ø 30 Бетонов анкер
Ø 40 Бетонов анкер
Ø 50 Бетонов анкер
Стомана за анкериране на бетонова котва
Ø 12 - h. 120
Ø 12 - h. 150
Ø 14 - h. 120
Ø 14 - h. 150