Кои сме ние?

Мибу 17 произвежда и търгува с колове и приспособления за лозови масиви, овощни градини и системи против градушка. Фирмата е сравнително нова, но работи еднакво добре на вътрешния пазар и на пазара на други държави благодарение на широката си мрежа за продажби на дребно.
Фирмата работи в две главни области, които са свързани помежду си:
- Производство на предварително напрегнати бетонни колове
- Метални колове
- Продажби на широка гама приспособления собствено производство заедно с най-известните търговски марки
- Съдействие преди продажбата
- Транспорт на стоката
- Проектиране и изграждане на овощни градини и лозови масиви

… Пълно обслужване, за да наберете най-добрите плодове!

Сертификати

На 23.12.2015г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0459-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "МИБУ 17" ЕООД”. Бенефициент по проекта е "МИБУ 17" ЕООД.

Основните цели на проекта са повишаване на производствения ни капацитет и засилване на експортния ни потенциал.

За постигане на целите са предвидени следните дейности:
1. Дейност за подобряване на производствените процеси (чрез закупуване на 1 бр. линия за производство на предварително напрегнати бетонови колове) и
2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес ( чрез закупуване на 1 бр. линия за производство на предварително напрегнати бетонови колове).

Тези дейности ще бъдат извършени в съществуващата ни база в гр. Каблешково, обл. Бургас.

Основните резултати по проекта ще бъдат:
- Производствения капацитет на "МИБУ 17" ЕООД за бетонови колове ще бъде увеличен с 200%.
- Засилване на експортния потенциал на предприятието в резултат на разширен обем и подобрено качество на продукцията, което да удовлетвори търсенето.
- Подобряване на ресурсната ефективност чрез намаляване на използваните суровини, което ще бъде и принос към опазване на околната среда.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 731 500,00 лв., от които 424 672,33 лв. европейско и 74 942,17лв. Национално съфинансиране.